Journalist
Schrijver
Debatorganisator

Bas Mesters (1965) concentreert zich in zijn werk op hoe de democratie werkt, en op hoe mensen zich proberen te verbinden richting de toekomst.

Het herstel van Nederland

Twaalf oplossingen voor een land in crisis (2021)

 


Vanaf nu verkrijgbaar in de boekhandel en via Uitgeverij Balans.

 

Op het dieptepunt van de coronacrisis ging ik (digitaal) op reis. Op zoek naar nieuwe kansen voor een land in crisis. Twaalf vrouwen en mannen zonder politieke macht kruisten mijn pad: een boer, een docent, een psychiater, een journalist, een rechter, een historicus, een woningcorporatiebestuurder, een transitiedeskundige, een omgevingspsycholoog, een econoom, een mensenrechtenidealist en een politicoloog. Stuk voor stuk mensen vol zorg over hoe het nu gaat. Maar ook allemaal vol nieuwe, verfrissende ideeën over hoe het anders kan, als we maar willen.

Wat me trof is dat de problemen in de diverse sectoren grote overeenkomsten hebben: kostencontrole, regelzucht, ict-mallen waar je bijna niet meer uit komt, top-down management, kortetermijnstrategie, het gevoel het systeem niet te kunnen veranderen, marktdominantie.

De ontzieling van werk en samenleving die daarmee gepaard gaat, leidt tot stress en gevoelens van eenzaamheid, boosheid en teleurstelling in alle lagen van de bevolking. De politiek lijkt niet bij machte de trend te keren. Maar toch…

Wat ook opviel is hoezeer de oplossingsrichtingen die mijn gesprekspartners aandragen overlappen: behoefte aan langetermijnstrategie, visie, leiderschap, investeren in de reële economie en de publieke zaak. Allen komen ze voor hun eigen veld met nieuwe inspirerende perspectieven, die oog hebben voor de gezamenlijkheid.

Wat me ook duidelijk werd, is dat er op vele terreinen tegelijkertijd systeemverandering nodig is. En dat die niet top-down kan worden opgelegd. Boven alles vraagt deze tijd om nieuwe gezamenlijkheid, dialoog en contact op alle niveaus. Alleen in gesprek kunnen we onze gedeelde waarden hervinden en bekrachtigen. En de grote uitdagingen van deze tijd aanpakken: klimaatverandering, groeiende ongelijkheid, en onnodige eenzaamheid.

 

 

Boekpresentatie: Het herstel van Nederland

28 oktober 17.15-18.00 (online)

Bas Mesters presenteert zijn nieuwe boek Het Herstel van Nederland. Twaalf oplossingen voor een land in crisis. In dit analytische en hoopgevende interviewboek paren experts een scherpe diagnose van de staat van Nederland aan de durf om heilige huisjes omver te trappen. Ze bieden soms revolutionaire, dan weer praktische oplossingen; ideeën die ons allemaal kunnen inspireren. De aanwezige geïnterviewden reflecteren tijdens de presentatie live op het boek en op de actualiteit.

Aanmelden kan via De Tussenruimte.

Waar en wanneer? Donderdag 28 oktober van 17.15 tot 18.00 uur. Het gesprek wordt live gestreamd en volgt aansluitend op het gesprek met omgevingspsycholoog Linda Steg over gedragsverandering en klimaattransitie en hoe dit te realiseren?

Waarover? Bas Mesters presenteert zijn interviewboek Het herstel van Nederland. Twaalf oplossingen voor een land in crisis in gesprek met de aanwezige geïnterviewden.

Met Wie?

  • Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie in Groningen
  • Marc Fierstra, rechter bij de Hoge Raad in Den Haag
  • Ton van Haperen, docent economie aan Rythoviuscollege in Eersel
  • Cobie Groenendijk, psychiater in Amsterdam
  • Meino Smit, boer in Drenthe
  • Dirk Bezemer, hoogleraar economie in Groningen
  • Bernard Smits, woningbouwcorporatiebestuurder Nijmegen
  • Yves Dejaeghere, politicoloog Brussel
  • Bas Mesters, journalist te Utrecht

In de Tussenruimte

De Tussenruimte is een sociaal lab, een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag, onder hoofdredactie van Bas Mesters. Een ruimte waar mensen vanuit verschillende perspectieven de realiteit ontdekken, bevragen en vormgeven. Waar sprekers zich in vrijheid en gelijkheid kritisch tot elkaar verhouden en van elkaar leren.

De Tussenruimte wordt mogelijk gemaakt door onderzoeksbureau EMMA
De Groene Amsterdammer is mediapartner.

Over Bas Mesters

Bas Mesters (1965) is journalist, schrijver en debatorganisator. Sinds enkele jaren concentreert hij zich in zijn werk op hoe de democratie functioneert, en zoekt hij naar wat mensen kan binden richting de toekomst.

Debatorganisator en presentator

Mesters bouwde de afgelopen jaren aan debatcentrum De Tussenruimte dat wordt mogelijk gemaakt door onderzoeks- en participatiebureau EMMA in Den Haag. Tussen 2018 en 2021 organiseerde en presenteerde hij de dialoog- en interviewseries Wie is wij?, Nieuwe democratie, De Nieuwe Werkelijkheid en De Ontmoeters.

Van 2012 tot 2019 organiseerde hij als directeur van het Expertisecentrum Journalistiek, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam, cursussen en masterclasses voor journalisten en jaarlijks de symposia De Staat van Nederland en de Grote Expertisedag Nieuwe Media.

Publicaties

Voor de Volkskrant schreef Mesters in 2021 de interviewserie Heilige Huisjes, waarin hij met het oog op de kabinetsformatie heilige huisjes en problemen analyseerde en oplossingsrichtingen woog. Hij deed dit in gesprek met pioniers en spoorzoekers in verschillende sectoren.

Voor de Groene Amsterdammer maakte hij de serie Wie is wij? (2018-2019). In deze reeks essayistische reportages langs Europese hoofdsteden vraagt hij filosofen, kunstenaars en doeners wat vrijheid, gelijkheid en broederschap nog betekenen in Europa, en wat Europeanen nog kan binden in tijden van polarisatie.

Voor NRC en NOS was Mesters tussen 2002 en 2012 correspondent Italië met standplaats Rome. In dit complexe land vol pracht, problemen en populisme ontstond zijn interesse voor oplossingsgerichte journalistiek.

 

Constructieve journalistiek en onderwijs

Vanaf 2010 pionierde Mesters op het gebied van constructieve/oplossingsgerichte journalistiek. Hij bracht honderd correspondenten, columnisten en cartoonisten van allerlei Nederlandse media samen op de website one11.nl; een manifest en nieuwjaarscadeau voor Nederland dat op 1-1-2011 werd gelanceerd. Journalisten zoemden op one11 in op pioniers en bouwers die soms met gevaar voor eigen leven iets probeerden te veranderen aan hun omgeving. Op de website introduceerde Mesters ‘de zesde w’ voor de journalistiek. Niet alleen wie, wat waar, wanneer en waarom, maar ook 'wat nu?'

Van 2014 tot 2017 leidde Mesters de opleiding Journalistiek van Hogeschool Windesheim. Voortbouwend op de ervaring die hij met One11 opdeed, kreeg hij in deze functie de kans om constructieve journalistiek in het curriculum te introduceren. Ook werd onder zijn leiding het lectoraat constructieve journalistiek ingesteld, dat onder meer onderzoekt wat voor effect dit soort journalistiek op nieuwsconsumenten heeft. De opleiding journalistiek in Zwolle is de eerste die deze vorm van journalistiek ging onderzoeken en doceren.

Onder constructieve journalistiek verstaat Mesters kwaliteitsjournalistiek die zowel is gericht op het blootleggen van problemen als op het bieden van oplossingen. Kritisch maar niet cynisch. Ze probeert het publiek te betrekken, toont meerdere perspectieven op een situatie, is gericht op de mogelijkheden in de toekomst en niet alleen op de problemen in het verleden en heden. De controlerende en kritische kernwaarden van de journalistiek blijven onverminderd van kracht: kritische berichtgeving, waakhondfunctie, publiek informeren, maatschappelijke relevantie, publiek betrekken bij de samenleving.


Boeken

Het Herstel van Nederland. Twaalf oplossingen voor een land in crisis. (2021, Balans). Een diagnose van Nederland aan de hand van twaalf interviews. 

Italiaanse Streken. Een Romeinse Wandeling door een land op drift. (2015, Prometheus/Bert Bakker) Een zedenschets van Italië, die inmiddels zijn zesde druk heeft beleefd. Hier vind u wat recensies.

Contact

Mesters is beschikbaar voor lezingen, dialoogsessies en dagvoorzitterschappen op het gebied van democratie en verbinden naar de toekomst. En over zijn oude liefde Italië.

Mail: basmesters@gmail.com
Linkedin: Bas Mesters op Linkedin
Twitter: https://twitter.com/basmesters